Tag: KrosnoW środę (28 stycznia 2015 roku) na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalność podkarpackiej Straży Pożarnej w 2014 roku połączona z uroczystym przekazaniem sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. (Naciśnij „POKAŻ WIĘCEJ” aby dowiedzieć się więcej)

Dzięki środkom finansowym (3 005 000,00 zł), które pochodziły rezerwy celowej budżetu państwa, budżetu Wojewody Podkarpackiego, budżetu województwa podkarpackiego, wpłat z firm ubezpieczeniowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł, w tym WFOŚiGW w Rzeszowie, w 2014 roku kupiono i przekazano do eksploatacji między innymi:
– 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze,
– 3 samochody operacyjne z napędem uterenowionym 4×4,
– 4 samochody do przewozu grup ratowniczych,
– 2 samochody operacyjne,
– 2 lekkie samochody zaoptrzeniowe,
– quad wraz z przyczepą,
– przyczepa z dozowarką materiałów sypkich i granulowanych,
– 2 przyczepki do przewozu sprzętu i wyposażenia,
– przewoźny agregat prądotwórczy
– 17 kpl. urządzeń (myjki i suszarki) do serwisowania sprzętu ODO.

Wsparcie finansowe środkami UE na łączna kwotę 10 592 000,00 zł umożliwiło, w 2014 roku zakup pojazdów:

1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach projektu pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego” – zakupiono:
– 2 samochody specjalne ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości ratowniczej 42 m,
– samochód specjalny ratownictwa wysokościowego z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 37 m,
– samochód specjalny ratownictwa technicznego, na podwoziu
– samochód specjalny ze sprzętem ochrony dróg oddechowych
– samochód specjalny ratownictwa wodnego

2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu pn.: ”Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” – zakupiono:
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym.

W roku 2014 w naszym regionie doszło do 19617 zdarzeń, w tym pożarów 5939, miejscowych zagrożeń 13116, alarmów fałszywych 562. W zdarzeniach tych zginęło 161 osób, 2965 osób zostało rannych.

Pobrany z Youtube