Tag: LEKAROUszkodzenie motocykla przez pracownika firmy Lekaro podczas wywozu śmieci w dniu 10 marca 2017. Podczas „przestawiania” uszkodził owiewkę przednią. Firma umyła ręce odsyłając do sprawcy.
Nie przyznał się, twierdząc, że próbuję go naciągnąć. Policja stwierdziła, że ciężko będzie na podstawie filmu udowodnić mu umyślne działanie, więc jeśli chcę, mogę wytoczyć mu sprawę cywilną. Wygląda na to, że i fajansiarze są ponad prawem.

Pobrany z Youtube